یلدا خواجه زاده

يلدا خواجه زاده در سال ١٣٥٣ در تهران متولد شد. او كار هنرى خود را با موسيقى ايرانى شروع كرد و نزد استادان بنام اين هنر تحصيل كرد. پس از آن رشته نقاشى را به خاطر علاقه شخصى اش در زمينه ى “گل ها و پرنده ها” آغاز كرد و شيوه هاى مختلف اين هنرسنتى را در هنركده هنرهاى تجسمى زنگار و زير نظر ” آيدين آغداشلو” فراگرفت و همزمان دوره هاى تاريخ هنرجهان و تاريخ هنرمعاصر را در موسسه ماه مهر، نزد ” آيدين آغداشلو” و “عليرضا سميع آذر” به پايان رساند

اكنون ده سالى مى شود كه روش شخصى اش را در اين عرصه به آزمون درآورده است و تا به حال سه نمايشگاه انفرادى در گالرى گلستان و ده ها نمايشگاه گروهى در داخل و خارج از ايران برگزار كرده است

آثار او درعين ارتباط عميق بانقاشى “گل ها و پرنده ها” ى قرن سيزدهم هجرى قمرى امكانات وبرداشت هاى كاملاً جديدى را به تماشا گذاشته است. او با تركيب كردن نقاشى سنتى و مدرن  توانسته است چشم انداز تازه اى ترسيم كند تا از جهانى ظالمانه و خشن سخن بگويد، و در جاهايى با ارجاع به آثار شاخص تاريخ هنر، سعى بر تأكيد تداوم شرايط و موقعيت هاى ناهنجارى دارد، كه با گذر زمان همچنان به قوت خود باقى هستند