نمایشگاه ها


نمايشگاه هاى انفرادي :
١٣٩٥ گالرى گلستان
١٣٩٠ گالرى گلستان
١٣٧٨ گالرى گلستان

:نمايشگاه هاى گروهي
١٣٩٦ گالرى نات
١٣٩٥ گالرى سهراب
١٣٩٥ فرهنگسراى نياوران
١٣٩٤ گالرى آرت لب ، بيروت
١٣٩٤ گالرى آرت كلاب ، تورنتو
١٣٩٤ موزه هنرهاي معاصراهواز
١٣٩٤ فرهنگسراي نياوران
١٣٩٣ گالرى شيرين
١٣٩٣ گالرى گلستان
١٣٩٣ گالرى باغ موزه قصر
١٣٩٣ گالرى ماه مهر
١٣٩٢ فرهنگسراى نياوران
١٣٩١ گالرى آرت سنتر
١٣٩١ فرهنگسراى نياوران
١٣٩٠ خانه ى هنرمندان
١٣٩٠ گالرى گلستان
١٣٨٩ گالرى ملت ، پرديس سينما
١٣٨٩ گالرى كارون ، ونكوور
١٣٨٩ گالرى گلستان
١٣٨٨ موسسه فرهنگى و هنرى صبا
١٣٨٨ گالرى ملت ، پرديس سينما
١٣٨٨ گالرى گلستان
١٣٨٧ موزه هنرهاى معاصر تهران
١٣٨٧ گالرى گلستان
١٣٨٦ گالرى گلستان